Tehnički odjel

Djelatnici Brodske Posavine d.d.

 

 

TEHNIČKI SEKTOR  preko Građevinske operative, Tehničke pripreme rada, Mehanizacije ,Projektnog i geodetskog odjela, obavlja osnovnu djelatnost tvrtke:

tehničko osoblje

 

  • izgradnja i održavanje hidrograđevinskih objekata ( tehničko i gospodarsko održavanje vodnog dobra,regulacijskih i vodnih građevina i uređaja,melioracijskih sustava za odvodnjavanje i navodnjavanje)
  • u popisu poslova u djelatnosti nalaze se i vodne građevine za melioracijsku odvodnju, tehnički radovi provođenja obrane od poplave, vađenje šljunka i pijeska,
  • cestovni prijevoz robe, prijevoz unutrašnjim vodenim putovima, prekrcaj tereta u riječnim lukama, djelatnosti na unutrašnjim plovnim putovima,
  • projektiranje, geodezija  i nadzor,
  • izvođenje investicijskih radova u inozemstvu, vodogradnja i niskogradnja,
  • uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća, sanitarne i slične djelatnosti.

 

 

Građevinska operativa obavlja poslove na izgradnji i održavanju hidrotehničkih građevina, preko grupa izvršitelja i to brigada i strojara. 

  • Poslovi na vodnom području i na slivnim područjima – Biđ polje i Jelas polje preko rukovoditelja radova i grupa izvršitelja koje se obavljaju na gradilištu.
  • Gradilištima rukovode šefovi gradilišta, te vode kompletnu gradilišnu i ostalu dokumentaciju prema posebnim propisima iz domene građenja, te sudjeluju u izradi programa radova s pripremom potrebnih podataka.

 

operativa