Plovni i strojni park

  

plovni park

PLOVNI PARK
Plovni park je u funkciji održavanja plovnog puta rijeke Save , te za iskorištavanje prirodnih resursa – vađenje šljunka I pijeska iz rijeke Save. Jedan dip plovnog parka sudjeluje na obilježavanju plovnog puta rijeke Save. 

STROJNI  PARK
Vozni park obavlja djelatnost izvanrednog prijevoza građevinske mehanizacije, građevinskoga materijala , prijevoz radnika , opskrbe gradilišta , sve u svrhu servisa Građevinske operative. Strojni park čine  23 bagera , 5 buldozera , 2 kamiona , 5 kombija , 15 traktora  i ostala  vozila,koji čini svu građevinsku mehanizaciju. 

Detalji vezani za vozni, strojni i plovni park “BRODSKE POSAVINE” : 

  • Vozni park obavlja djelatnost izvanrednog prijevoza građevinske mehanizacije,građevinskoga materijala,prijevoz radnika,opskrbu gradilišta, sve u svrhu servira građevinske operative
  • Strojni park čine 23 bagera ,5 buldozera, 2 kamiona, 15 traktora i ostala vozila koji čine svu građevinsku mehanizaciju
  • Plovni park je u funkciji održavanja plovnih puteva, kao i na obilježavanju plovnog puta rijeke Save ( motorni tegljači “MARSONIJA”,”IVAN MILKOVIĆ”,”Slavonski Šamac”, jaružalo-vedričar “MRSUNJA”, jaružalo-sisavac”GLOGOVICA”, brod-dizalica”DILJ”, teglenice -sedam,čamac”SALMUS”