Usluge

Neke od usluga …

Košnja nasipa, vodotoka (tarupiranje)...

Bušenje ispod prometnica, vodotoka...

 

 

 

 

 

 

 

Iskop kanalske mreže...

Izgradnja vodnih građevina...

 

 

 

 

 

 

 

Izgradnja nasipa...

izgradnja obaloutvrda

 

 

 

 

 

 

 

Obrana od poplave

Održavanje plovnog puta

 

 

 

 

 

 

 

Izgradnja vodovodne, kanalizacijske, plinske mreže...

Projektiranje, geodezija, nadzor...