Kontakti

CENTRALA:

  • tel. 035/446-766
  • tel. 035/446-776
  • fax. 035/446-385

DIREKTOR: IVAN ĆOSIĆ, mag. ing. aedif..

 

PRIPREMA RADA: RUŽICA DASKIJEVIĆ, građ. teh.

RAČUNOVODSTVO: MATO KLAIĆ, dipl. ecc

KADROVSKI: RENATA KARIN, 

 

TEHNIČKI ODJEL :

/ VODITELJ OPERATIVE: MATO PAVIĆ, inž. grad.

-ivan

/ PROJEKTNI: TOMISLAV ŠKEGRO, mag. ing. aedif.

/ GEODETI: MIROSLAV ČULJAK, dipl. inž. k. tehn.

RADIONA I PLOVNI PARK: MILAN BEGOVIĆ, dipl. inž. stroj.

 

/ VOZNI PARK: JOZO POPIĆ