Kontakti

CENTRALA:

  • tel. 035/446-766
  • tel. 035/446-776
  • fax. 035/446-385

DIREKTOR:

KREŠIMIR BOGUNOVIĆ, dip. inž. str.

 

PRIPREMA RADA: RUŽICA DASKIJEVIĆ, građ. teh.

RAČUNOVODSTVO: MATO KLAIĆ, dipl. ecc

KADROVSKA: ŽELJKO GRUBELIĆ

 

TEHNIČKI ODJEL :

/ VODITELJ OPERATIVE: , dipl. inž. grad.

  • 035/386-286

-ivan

/ PROJEKTNI: MARIJA ŠRUT, dipl. inž. grad.

/ GEODETI: MIROSLAV ČULJAK, dipl. inž. k. tehn.

RADIONA VOZNI I PLOVNI PARK: MILAN BEGOVIĆ, dipl. inž. stroj.