O tvrtki

Brodska Posavina d.d. – je naslijeđe dugogodišnjeg rada niza generacija hidrotehničara koji od daleke 1919. godine djeluju i stvaraju na ovim prostorima Slavonske Posavine. 

zgrada uprave

 

Društvo je pravni slijednik brojnih vodnogospodarskih subjekata koji donosi kvalitetne promjene u načinu i uvjetima organiziranja specifičnih poslova. To je nastavak kontinuiteta hidrotehničke tradicije, što proizlazi iz poznavanja same strukture prirode i procesa u njoj koji je nužan uvjet za dobro gospodarenje vodama. 

Trenutno u Brodskoj Posavini ima 160 zaposlenika koji prema stručno-kvalifikacijskoj strukturi odgovaraju potrebama i poslovima tehničke prirode (područja graditeljstva, geodezije, kemije, strojarstva, ekonomije). prijeko potrebne za funkcioniranje gradilišta, projektiranja, rješavanja kompletne problematike s Investitorima.
Od osnutka 1998. godine , tvrtka je u 85% vlasništvu fizičkih osoba. A 15% u vlasništvu pravne osobe i registrirana je kao dioničko društvo. 

Glavne djelatnosti su prema popisu iz sudskog registra, tvrtka Brodska Posavina d.d. obavlja ove poslove: 

 

 • Izgradnja hidrograđevinskih objekata (tehničko i gospodarsko održavanje vodnog dobra, regulacijskih i vodnih građevina i uređaja, melioracijskih sustava za odvodnjavanje i navodnjavanje);
 • Tehnički radovi provođenja obrane od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog djelovanja voda uređenje vodotoka i drugih voda – (regulacijski radovi);
 • Djelatnosti na unutrašnjim vodenim putovima;
 • Uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća,sanitarne i slične djelatnosti;
 • Vađenje šljunka i pijeska
 • Iznajmljivanje strojeva i opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovoditeljem;
 • Tehničko ispitivanje i analiza (mjerenje u vezi s čistoćom vode, analiza mogućeg onečišćenja otpadnih voda);
 • Iskolčenje građevina,posebne geodetke podloge
 • Izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja;
 • Geodetski radovi u komasacijama;
 • Poslovi stručnog nadzora nad radovima izrade elaborata katastra vodova, geodetskih podloga za prostorno planiranje i građevinsko projektiranje, izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja;
 • Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo, te s njim povezano tehničko savjetovanje (projektiranje objekata, nadzor nad gradnjom, upravljanje projektima niskogradnje, hidrogradnje i prijevoza).