Reference

 • «PARSONS» – SARAJEVO r. BiH
  • / Sanacija nasipa r. Bosne naselja Prud – BiH, Građevinski radovi, 1996.god.
  • / Sanacija kanalizacije Odžak – BiH, Zemljani i monterski radovi 1997.god
  • Sanacija CS – Orašje – BiH, građevinski radovi 1997.god
  • / Skelski prijelaz Gunja, Građevinski radovi – 2000.god
 • GRAD – SLAV. BROD
  • Kanalizacija Bjeliš, Zemljani i monterski radovi, 1998.god
  • / Kanalizacija Brodsko Vinogorje, Zemljani i monterski radovi 1999.god.
  • Vodovodna mreža – Romsko naselje, Zemljani i monterski radovi – 1999.god.
  • Kanalizacija carina Zemljani radovi i monterski radovi, 2003.god.,
  • Proširenje mosta u Vinogradskoj ulici preko Lateralnog kanala u Slav.Brodu, 2005. godine
 • «VODOVOD» – SLAV. BROD
  • Izgradnja kolektora – magistralni cjevovod B. Greda – Oprisavci, Zemljani radovi , 1999.god.
  • Kanalizacija Glogovica, Zemljani i monterski radovi, 2003
  • Građevinski radovi na objektu Kolektor B-2, Zemljani i monterski radovi 2002-2003.god
  • Izgradnja sustava za odvodnju otpadnih i oborinskih voda na zapadnom slivnom području grada Slavonskog Broda, Zemljani i monterski radovi 2004.
  • Izvođenja dijela radova na izgradnji sustava za odvodnju otpadnih i oborinskih voda naselja Veliko polje – Glogovica – Kolektor B2 od RO 16 DO RO 2 U SL.BRODU, Zemljani i monterski radovi 2005.
  • Vodoopskrba Općine Klakar, Građevinski i montažerski radovi 2006 i 2007.
  • Vodoopskrba i kanalizacija Općine Garčin, Građevinski i montažerski radovi 2006 i 2007.
  • Voodopskrba Općine Oprisavci – dionica 1 – 2007.god., Građevinski i montažerski radovi 2007.
  • Kanalizacija Općine Vrpolje, Građevinski i montažerski radovi 2006. i 2007.god.
  • Kanalizcaija Općine Bukovlje, Građevinski i montažerski radovi 2007.god
  • Voodopskrba Općine Oprisavci – dionica 2 , Građevinski i montažerski radovi 2007.i 2008.
  • Kanalizacija Općine Vrpolje, Građevinski i montažerski radovi 2007 i 2008.
 • «ZELENA MAGISTRALA» – SL. BROD
  • Radovi na AC Zagreb – Lipovac, Zemljani radovi – 1999.god
 • KAMEN-INGRAD» POŽEGA
  • Radovi na AC Zagreb- Lipovac – odvodnja, Zemljani radovi i objekti, 1999.god.
  • Unutarnja i vanjska odvodnja na AC Zagreb – Lipovac, Zemljani radovi i objekti, 2002.-2003.
 • «MONTMONTAŽA» – ZAGREB
  • Radovi na prespojnoj stanici Donja Vrba, Zemljani i monterski radovi, 1999.god.
 • «RONCO» – ZAGREB
  • Kanalizacija Đulovac, Zemljani i monterski radovi, 2000.god
 • «SUŠIONICA» – VRPOLJE
  • Nivelacija terena ,Zemljani radovi – 2000.god
 • «GEOTEHNIKA» – ZAGREB, Lučka uprava Sl. Brod
  • Izrada pristaništa Slav. Brod, Građevinski radovi 2001.-2002.god
 • ĐAKOVAČKI VODOVOD
  • Kanalizacija Industrijskoj zoni, Zemljani i monterski radovi, 2003.god
 • «HRVATSKE VODE» – ZAGREB
  • Uređenje kanala u Istočnoj Slavoniji, Zemljani radovi –2002. i 2003.godine
  • Održavanje lijevoobalnog savskog nasipa,/košnja, krčenje, ustave, prilazni putovi, čuvarnice,…,/ na potezu Lužani – Babina Greda , 1998 – 2009.god.
  • Održavanje hidrotehničkog sustava Biđ i Jelas polja, 110000 ha/košnja, krčenje, izmuljenje, ustave, …../, 1998.-2009.god
  • / rekonstrukcija savskog obrambenog nasipa, 1998.-2008.god
  • / radovi na čišćenju i održavanju plovnog puta, 2002.-2006.god
  • Tehničko čišćenje korita rijeke SAVE – lokacija Savulje, 2003.god.
  • Rekonstrukcija obaloutvrde Županja, 2003.
  • Rekonstrukcija lijeve obaloutvrde Save kod Županje i rekonstrukcija lijevog nasipa uz r.Savu niz – zvodno od Županje,2004.godine
  • Sanacija pristupne ceste, platoa i bušotina na crpilištu Sikirevci – Gundinci,2005. godina
  • Uređenje, tehničko održavanje , te osposobljavanje plovnog puta na r.Savi u 2006.godini,
  • Sanacija oštećene obaloutvrde Jaruga ,2006.,2007 i 2008.G
 • LUČKA UPRAVA SL. BROD
  • / Izgradnja vertikalne obale – Pristanište br. 3 LUKA BROD , Zemljani i građevinski radovi, 2003. – 2007..god.
  • Izgradnja manipulativnog platoa LUKE BROD, 2007. godine
 • AGENCIJA ZA PLOVNE PUTEVE UNUTARNJIH VODA – VUKOVAR
  • Radovi na sanaciji korita i obale r.Save – prokopavanje plićaka Zbjeg za 2006 – grupa 4
  • Radovi na održavanju kinete plovnog puta i interventni radovi u 2006.g
  • Radovi tehn.održavanju kinete plovnog puta – Grupa 2 – 2007.god
  • Radovi na tehn.čišćenju r.Save na dionici Dolina – Grupa 4. – 2007.god
  • Tehničko čišćenje pristupa luci Slav.Brod – grupa 8. – 2007.god.
  • Pera na lokacija Kratečko, 2008. godine
  • .Popravci postojećih pera na dionici Slav.Šamac, 2008. godine
 • Ministarstvo pomorstva, prometa i veza – Zagreb,
  • Obilježavanje plovnog puta, 2000.-2007. godine
 • MPŠVG-Uprava vodnoga gospodarstva
  • / Radovi na čišćenju plovnog puta – interventi radovi, 2002.-2004. godina
 • HIDROGRADNJA» – OSIJEK
  • Radovi na kanalizaciji «USKE NJIVE»c- OSIJEK, 2005. godina
 • «GRADNJA» – OSIJEK
  • sanacija objekta precrpne stanice Mrsunja, zemljani radovi 2005. godine
 • «VODOPRIVREDA – VINKOVCI» i CARDS
  • Radovi na sanaciji obaloutvrde Županja od km 271+231 do 271+311, zemljani radovi 2005. godine
  • .Sanacija šteta i čišćenje kanalske mreže, Čišćenje kanalske mreže, iskop i sječa – 2007.god