Vizija i strategija tvrtke

VIZIJA 

Brodska Posavina d.d. zadnjih godina bilježi značajan trend porasta svih kategorija  kojima se mjeri uspješnost poslovanja s time da je dinamika porasta PRIHODA izraženija u odnosu na dinamiku porasta RASHODA što se pozitivno odrazilo na svotu ostvarene DOBITI. 

Prema zatečenom stanju razine organiziranosti, te navedenim rezultatima tvrtke, procjena razvitka u budućnosti kao i vizija daljnjeg razvoja uz postavljene ciljeve čine nam se ostvarivim uz daljnji rad i napredak. 

vizija i strategija

 

Vizija tvrtke je da u uvjetima zdrave konkurencije bude prepoznata kao pouzdana, kvalitetna i efikasna tvrtka u pružanju usluga iz domene njenih djelatnosti u području izgradnje hidrograđevinskih objekata općenito niskogradnje,projektiranja, geodezije, nadzora,djelatnosti na unutrašnjim vodenim putovima. 

STRATEGIJA  TVRTKE 

  

Prikazani rezultati poslovanja ne postižu se preko noći niti su posljedica slučajnih događanja, nego rezultati govore o stalnom angažmanu i kvalitetnom radu i zalaganju svih zaposlenika i vodstva tvrtke, rezultati su odraz postignutog ugleda i povjerenja zbog kvalitete obavljenih radova na prostorima slavonske Posavine i šire. 

U godinama koje slijede očekujemo nastavak radova na vodnogospodarskim objektima zatečenima koje je potrebno sustavno održavati kao i izgradnja novih objekata prema Strategiji upravljanja vodama i naznačenim planovima . 

Prema zatečenom stanju  razine organiziranosti , te  rezultatima  tvrtke, procjena  razvitka u budućnosti kao i vizija daljnjeg razvoja uz postavljene ciljeve čine nam se ostvarivim uz daljnji rad i napredak. 

Brodska Posavina d.d, može stručno i brzo odgovoriti na sve specifične zahtjeve vremena u kojem živimo s osnovnom porukom da smo dio naslijeđa promišljene koncepcije uređenja vodnog režima. 

Ovakav trend rasta i kvalitativne pomake u poslovanju bilo je moguće ostvariti uz nekoliko pretpostavki : 

  • tvrtka kontinuirano gaji dobre odnose , suradnju i komunikaciju sa svim  poslovnim partnerima ,
  • vodi brigu oko zaposlenika s naglaskom na oživotvorenju svih njihovih prava, uspostavi kvalitetnog sustava zaštite na radu , te obrazovanju i stručnom i usavršavanju na svim razinama ,
  • precizno postavljena organizacijska struktura s jasno definiranim obvezana i odgovornostima ,
  • značajna  ulaganja u građevinsku mehanizaciju , opremu i vozni park ,
  • stalna ulaganja u informatičku opremu ,
  • uvođenjem sustava za upravljanje kvalitetom ISSO-9001-2000
  • uvođenjem sustava ISO 14001:2004

Radimo po  standardu DIN EN ISO 9001:2000, koji je uspostavom sustava upravljanja kakvoćom, stvorio pretpostavke za provođenje i održavanje kao i permanentno poboljšavanje njegove učinkovitosti u Društvu.