• Tehnički odjel

    Tehnički sektor BRODSKE POSAVINE d.d. preko Građevinske operative, Tehničke pripreme rada, Mehanizacije i Projektnog odjela obavlja osnovnu djelatnost tvrtke
  • Mehanička radiona

    Mehanička radiona obavlja poslove održavanja i popravaka motornih vozila, cestovni prijevoz roba i strojeva, prijevoz unutrašnjim vodenim putovima preko Voznog parka, Strojnog i Plovnog parka.
  • Projektni odjel

    Projektni odjel obavlja poslove izrade projektne, tehničke dokumentacije, stručnog nadzora građenja i geodetske poslove.
0
Zaposlenika
0
Vozila
0
Plovila
0
Strojeva

Djelatnost

Vodnogospodarstvo

Usluge iz područja vodnogospodarske djelatnosti sa stoljetnom tradicijom uspješne obrane od poplava na području malog sliva Brodska posavina

Hidrotehnika

Izvođenje radova izgradnje složenih hidrotehničkih objekata na vodotocima i slivovima u Republici Hrvatskoj

Niskogradnja

Radovi na izgradnji komunalne i prometne infrastrukture te pratećih objekata

Radovi plovnom mehanizacijom

Radovi na uređenju i održavanju plovnog puta vodotoka te izgradnji vodnih objekata

Usluge transporta

Usluge ishođenja dozvola za siguran prijevoz vangabaritnog tereta te usluga prijevoza istog

Projektiranje, nadzor i geodezija

Izrada projektne dokumentacije građevinskih projekata, stručni nadzor gradnje te cjelokupne geodetske usluge snimanja i izrade geodetskih elaborata