Radovi na sanaciji brane Petnja privode se svome kraju. Radovi su uključivali sanacije uzvodno ekrana i krune brane, sanaciju obloge preljeva sa brzotoka i sanaciju temeljnog ispusta sa izlaznom građevinom. Ono što nas sve veseli da je započeo proces ispunjavanja vode u akumulacijskom jezeru tako da će Petnja uskoro poprimiti svoj prepoznatljiv izgled.