Hidrotehnika

Brodska Posavina aktivno sudjeluje na projektima štićenja vodnog područja od velikih voda izgradnjom i održavanjem obodnih kanala, obrambenih nasipa, ustava, obaloutvrda i crpnih stanica odnosno svih objekata i radova gospodarske hidrotehnike. Tvrtka  je prepoznata kao stručni izvođač hidrotehničkih objekata razne složenosti. U svome djelovanju i radu izgrađene su stotine kilometara obrambenih nasipa na rijekama i vodotocima, iskopani i uređeni kilometri kanala za odvodnju i navodnjavanje velikih i malih profila. Hidrotehnički objekti poput propusta, ustava te rekonstrukcija brana i izgradnji crpnih stanica također su veliki dio stručnih znanja tvrtke. Brodska Posavina d.d. pouzdan je partner i u projektima izgradnje komunalne infrastrukture sa dosad izgrađenih stotina kilometara vodoopskrbne mreže i mreže odvodnje cijevi raznih materijala i profila. U svom radu uspješno smo izveli i izvodimo projekte izgradnje i rekonstrukcije objekata sanitarne hidrotehnike.  Izgrađujemo sustave vodoopskrbe i odvodnje kada se radi o duktilnim, plastičnim, betonskim ili čeličnim cijevima raznih profila te pripadajućim crpnim stanicama i pratećim objektima. U pogledu radova vezanih na hidrotehniku pružamo kompletnu uslugu na svim poljima struke.

Izgradnja nasipa

Izgradnja obaloutvrda

Izgradnja vodnih građevina

Izgradnja cijevnih i pločastih propusta