Mehanička radiona

Mehanička radiona obavlja poslove održavanja i popravaka motornih vozila, cestovni prijevoz roba i strojeva, prijevoz unutrašnjim vodenim putovima preko Voznog parka, Strojnog i Plovnog parka.

U mehaničkoj radioni obavljaju se poslovi organizacije i realizacije transporta građevne mehanizacije i opreme. Odjel servisa obavlja poslove na redovnom održavanju, servisiranju i popravku strojeva, vozila i opreme, na izradi strojnih i bravarskih poslova, te tekućem održavanju poslovnih zgrada i uređaja.


Vozni park

obavlja djelatnost izvanrednog prijevoza građevinske mehanizacije, građevinskog materijala, prijevoz radnika, opskrbu gradilišta, sve u svrhu servisa građevinske operative.


Strojni park

čine 37 bagera, 5 buldozera, 2 valjka i 1 malčer i ostala vozila koja čine svu građevinsku mehanizacije poduzeća.


Plovni park

je u funkciji održava plovnih puteva, kao i obilježavanja plovnog puta rijeke Save. Čine ga motorni tegljač “Marsonija“, “Ivan Milković“ i “Slavonski Šamac“, jaružalo/vedričar “Mrsunja“, jaružalo/sisavac “Glogovica“, brod/dizalica “Dilj“, teglenice, skele i čamci.

Mehanička radiona