Vizija i misija

Vizija i misija tvrtke Brodska Posavina d.d. za vodnogospodarsku djelatnost je uspješno iskoristiti ogromnu tradiciju, znanja i iskustva dosadašnjih generacija i uspješno ih implementirati uz nova znanja i aktualne tehnologije kako bi postigli više razine kvalitete naših usluga i uspješno unaprijedili našu tvrtku kroz postojeću djelatnost.

U godinama koje slijede očekujemo nastavak radova na vodnogospodarskim objektima zatečenima koje je potrebno sustavno održavati kao i izgradnja novih objekata prema Strategiji upravljanja vodama i naznačenim planovima.

Prema zatečenom stanju razine organiziranosti , te rezultatima tvrtke, procjena razvitka u budućnosti kao i vizija daljnjeg razvoja uz postavljene ciljeve čine nam se ostvarivim uz daljnji rad i napredak.

Brodska Posavina d.d, može stručno i brzo odgovoriti na sve specifične zahtjeve vremena u kojem živimo s osnovnom porukom da smo dio naslijeđa promišljene koncepcije uređenja vodnog režima.


POLITIKA KVALITETE I OKOLIŠA


U Brodskoj Posavini d.d. smo svjesni važnosti i neupitnosti načela procesnog pristupa u realizaciji naših poslovnih aktivnosti. Kao tvrtka specijalizirana za radove u području vodnog gospodarskog djelatnosti, također smo prisutni i u drugim djelatnostima niskogradnje koristeći iskustvo, znanje i resurse kojima raspolažemo.
Usredotočeni na potpuno ispunjenje svih ugovornih obveza kao i na postizanje zadovoljstva svojih kupaca , lokalne uprave ali i građana kao korisnika infrastrukture koju gradimo.

Kao tvrtka koja sudjeluje u projektiranju i izgradnji objekata i građevina koja direktno i pozitivno djeluju na okoliš (sustavi odvodnje, zaštita voda i zaštita od štetnog djelovanja od voda) ali i kao tvrtka koja se koristi opremom i mehanizacijom kao potencijalnim onečišćivačima, nama je briga o okolišu neizostavni dio poslovne politike i naše trajno opredjeljenje.

Politika sustava upravljanja definira okvir za postavljanje mjerljivih ciljeva u sustavu upravljanja kvalitetom i okolišem, a sve u skladu sa zahtjevima normi ISO 9001 i ISO 14001, ova politika sustava upravljanja u svakom je trenutku dostupna javnosti.

UPRAVA DRUŠTVA – Direktor je osigurao da politika kvalitete i okoliša:

  • Bude primjerena djelatnosti Brodske Posavine i svim procesima koji se u Brodskoj Posavini odvijaju
  • Sadrži opredijeljenost za ispunjenjem zahtjeva kupaca i korisnika usluga kroz trajno poboljšanje sustava upravljanja kvalitetom i okolišem te sprečavanje onečišćenja
  • Bude podlogu za definiranje ciljeva kvalitete i okoliša
  • Bude objavljena u radnim prostorima Brodske Posavine, razumljiva svima u organizaciji te dostupna svim zainteresiranim stranama odnosno javnosti
  • Sadrži obvezu usklađivanja s primjenjivim zakonskim zahtjevima
  • Bude preispitivana radi trajne primjerenosti