Vodnogospodarstvo

Kao izvođač radova tvrtka sudjeluje u redovnom održavanju kanalske mreže na području malog sliva Brodska Posavina te je licencirana od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike za obavljanje poslova preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području broj 2, odnosno području maloga sliva Brodska posavina. Tvrtka ima dugogodišnje iskustvo u radovima preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na malom slivu Brodska posavina te na ostalim slivovima rijeke Save u Repubici Hrvatskoj. Osim na slivnom području Brodske Posavine društvo je obavljalo niz značajnih radova na rekonstrukciji kanalske mreže na većini slivova rijeke Save i u sklopu radova financiranih iz pretpristupnih fondova Europske unije. Radovi vodno gospodarske djelatnosti izvodili su se širom Republike Hrvatske te u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine. Tvrtka svojom specijaliziranom mehanizacijom i obučenim kadrom kosi i održava urednim kanale i nasipe na području malog sliva Brodska posavina.

Košnja nasipa i vodotoka

Iskop kanalske mreže

Obrana od poplava