Certifikati

Visoku stručnost, etiku i kvalitetu poslovanja Brodske posavine d.d. dokazuju i certifikati ISO:9001 – za sustav upravljanja tvrtkom, te ISO:14001 – za zaštitu okoliša.

Certifikate izdala i ovjerila TÜV Croatia d.o.o., članica TÜV NORD grupe.

 

   

POLITIKA SUSTAVA UPRAVLJANJA

 

U Brodskoj Posavini d.d. smo svjesni važnosti i neupitnosti načela procesnog pristupa u realizaciji naših poslovnih aktivnosti. Kao tvrtka specijalizirana za radove u području vodnogospodarske djelatnosti, također smo prisutni i u drugim djelatnostima niskogradnje koristeći iskustvo, znanje i resurse kojima raspolažemo.

Usredotočeni na potpuno ispunjenje svih ugovornih obveza kao i na postizanje zadovoljstva svojih kupaca, lokalne uprave, ali i građana kao korisnika infrastrukture koju gradimo, posebno vodimo računa o:

  • Stalnom razvoju ljudskih potencijala kao našem temeljnom resursu
  • Odnosu s dobavljačima i kooperantima, koje smatramo partnerima u postizanju zacrtanih nam ciljeva
  • Stalnim poboljšanjima naše infrastrukture i svih procesa

 

Kao tvrtka koja sudjeluje u projektiranju i izgradnji objekata i građevina koje direktno i pozitivno djeluju na okoliš (sustavi odvodnje, zaštita voda i zaštita od štetnog djelovanja voda), ali i kao tvrtka koja se koristi opremom i mehanizacijom kao potencijalnim onečišćivačima, nama je briga o okolišu neizostavni dio poslovne politike i naše trajno opredjeljenje.

Stoga u našem poslovanju primjenjujemo načela:

 

  • Trajnog poboljšanja naših procesa koji imaju ili mogu imati utjecaje na okoliš u kojem živimo i radimo
  • Sprječavanje onečišćenja kao trajno opredjeljenje korištenjem suvremenih tehnologija, opreme i radne discipline
  • Usklađenosti sa primjenjivim zakonskim i drugim zahtjevima

 

Politika sustava upravljanja definira okvir za postavljanje mjerljivih ciljeva u sustavu upravljanja kvalitetom i okolišem, a sve u skladu sa zahtjevima normi ISO 9001 i ISO 14001.

Ova politika sustava upravljanja u svakom je trenutku dostupna javnosti.

 

U Slavonskom Brodu, 2. ožujka 2015.

 

Direktor:

____________________

Pero Ćosić, dipl.ing. građ.