Povijest tvrtke

O prvim vodnogospodarskim danima na području Brodskog Posavlja ispričano je na stotine priča i sve su jednako snažne i uvjerljivo svjedoče o izuzetnom vremenu, pa i više od toga: o izuzetnim ljudima i, ponajviše, o silini ljudske nepokolebljivosti kroz povijest.

Preteča današnje BRODSKE POSAVINE d.d. za vodnogospodarsku djelatnost su poduzeća koja su djelovala na području Slavonske Posavine obavljajući pretežito poslove regulacija i melioracija poljoprivrednih površina, izgradnjom obrambenih nasipa i drugim poslovima u svrhu zaštite od poplave ljudi i njihove imovine, a čija povijest seže od daleke 1919. godine. Sva ta poduzeća bila su u državnom vlasništvu s karakteristikama javnih službi. Područje djelovanja tih poduzeća su tadašnje općine Slavonski Brod, Nova Gradiška, Slavonska Požega i Županja. To je nastavak kontinuiteta hidrotehničke tradicije, što proizlazi iz poznavanja same strukture prirode i procesa u njoj, koji je nužan uvjet za dobro gospodarenje vodama.

U slobodnoj Hrvatskoj 1991. godine počinje reorganizacija poduzeća u državnom vlasništvu, pa se tako 01.07.1991. godine osniva Javno vodoprivredno poduzeće BRODSKA POSAVINA, sa sjedištem u Slavonskom Brodu, koje je tada u vlasništvu Brodsko-Posavske županije, a pravni je slijednik dotadašnje OOUR Vodoprivrede – Slav. Brod iz čijeg sastava izlaze Sekcije Nova Gradiška, Slavonska Požega i Županja i registriraju se kao samostalni subjekti. Nakon provedene reorganizacije u novom poduzeću poslije podjele imovine i kadrova, od prije zaposlenih 489, ostaje 310 zaposlenika na značajno smanjenom području djelovanja. Već tada je procijenjeno da je to prevelik broj zaposlenika za ovoliko područje, a posebno se to očitovalo tijekom domovinskog rata kada poduzeće, poradi ratnih djelovanja na ovom području, nije bilo u mogućnosti obavljati niti osnovne poslove iz svoje djelatnosti, te se Programom o zbrinjavanju viška zaposlenika, sukladno tadašnjim propisima, kao i prirodnim odlivom došlo do današnjih 130 prosječno zaposlenih tijekom poslovne godine.

Neposredno po završetku ratnih djelovanja na ovom području pristupa se novoj reorganizaciji djelatnosti vodoprivrednih poduzeća, pa se i naše poduzeće preoblikuje sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i registrira se kao BRODSKA POSAVINA, d.o.o. za vodnogospodarsku djelatnost i dalje u vlasništvu županije Brodsko-Posavske, a istovremeno se osniva državna ustanova Hrvatske vode koja izdvaja dio zaposlenih iz dotadašnjeg JVP kao i dio imovine. Od toga trenutka, s novim poslovodstvom, društvo počinje, uz obavljanje ugovornih radova za Hrvatske vode, svoju orijentaciju ka usvajanju novih tehnologija, nabavci suvremene opreme za obavljanje poslova u okviru djelatnosti i pripremu za tržišnu utakmicu sa sličnim trgovačkim društvima ali i stranim izvođačima radova.

Pojavljuje se i dobiva poslove na međunarodnim natječajima, kako od domaćih tako i stranih investitora (rekonstrukcija ruševne obale ušća rijeke Bosne, vodovod i kanalizacija Odžak i dr.). I dalje je značajan udio radova održavanja i izgradnje vodnogospodarskih objekata, ali je sve veći udio i drugih radova s područja projektiranja i izgradnje objekata niskogradnje (vodovodi, kanalizacije, plinovodi, ceste, obilježavanje plovnih putova), poslovi geodetskih izmjera, izrada građevinske bravarije i dr.

Tijekom 2014. i 2015. godine građevinska operativa sa mehaničkom radionicom seli u novouređene prostore na lokaciji Jelik te se stvaraju još bolji i kvalitetniji uvjeti za rad i održavanje opreme i mehanizacije.