Certifikati

Visoku stručnost, etiku i kvalitetu poslovanja Brodske posavine d.d. dokazuju i certifikati:

ISO 9001 Sustav upravljanja kvalitetom
ISO 14001 Sustav upravljanja okolišem

Certifikate izdala i ovjerila TÜV Croatia d.o.o., članica TÜV NORD grupe.


POLITIKA SUSTAVA UPRAVLJANJA

U Brodskoj Posavini d.d. smo svjesni važnosti i neupitnosti načela procesnog pristupa u realizaciji naših poslovnih aktivnosti. Kao tvrtka specijalizirana za radove u području vodnogospodarske djelatnosti, također smo prisutni i u drugim djelatnostima niskogradnje koristeći iskustvo, znanje i resurse kojima raspolažemo.

Usredotočeni na potpuno ispunjenje svih ugovornih obveza kao i na postizanje zadovoljstva svojih kupaca, lokalne uprave, ali i građana kao korisnika infrastrukture koju gradimo, posebno vodimo računa o:

  • Stalnom razvoju ljudskih potencijala kao našem temeljnom resursu
  • Odnosu s dobavljačima i kooperantima, koje smatramo partnerima u postizanju zacrtanih nam ciljeva
  • Stalnim poboljšanjima naše infrastrukture i svih procesa

Kao tvrtka koja sudjeluje u projektiranju i izgradnji objekata i građevina koje direktno i pozitivno djeluju na okoliš (sustavi odvodnje, zaštita voda i zaštita od štetnog djelovanja voda), ali i kao tvrtka koja se koristi opremom i mehanizacijom kao potencijalnim onečišćivačima, nama je briga o okolišu neizostavni dio poslovne politike i naše trajno opredjeljenje.

Stoga u našem poslovanju primjenjujemo načela:

  • Trajnog poboljšanja naših procesa koji imaju ili mogu imati utjecaje na okoliš u kojem živimo i radimo
  • Sprječavanje onečišćenja kao trajno opredjeljenje korištenjem suvremenih tehnologija, opreme i radne discipline
  • Usklađenosti sa primjenjivim zakonskim i drugim zahtjevima

 

Politika sustava upravljanja definira okvir za postavljanje mjerljivih ciljeva u sustavu upravljanja kvalitetom i okolišem, a sve u skladu sa zahtjevima normi.

Ova politika sustava upravljanja u svakom je trenutku dostupna javnosti.