Kontakt podaci

Ružica Daskijević, građ. teh.

tel: 035/449-963

mob: 098/341-570

email: priprema@brodska-posavina.hr