PROJEKT “NOVI POTENCIJAL – VEĆA KONKURENTNOST”

Tvrtka Brodska Posavina d.d., Šetalište braće Radića 22, 35000 Slavonski Brod, OIB: 10430829428, provodi projekt pod nazivom „Novi potencijal- veća konkurentnost“ ukupne vrijednosti 19.933.250,00 HRK od čega je 5.651.720,00 HRK sufinancirano bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Predmet nabave je podijeljen u tri (3) grupe nabave kako slijedi:

Obavijest o nabavi

Dokumentacija za nadmetanje

GRUPA 1; Prilozi

GRUPA 2; Prilozi

GRUPA 3; Prilozi